ชื่อผู้ใช้งานระบบ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : XXXX
 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้
มีปัญหาติดต่องานทะเบียนและวัดผลค่ะ
 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน